Skip to main content

Directeur

De directeur is de hiërarchische meerdere van de hiërarchische meerdere en

  • ziet toe op de naleving van de termijnen voor de evaluatiegesprekken.
  • beslist als de bemiddeling mislukt in het kader van functiegesprekken en planningsgesprekken. 
  • zijn akkoord wordt gevraagd zodra de toekenning van andere vermeldingen dan ‘voldoet aan de verwachtingen’ wordt overwogen door de evaluator en hij tekent mee het verslag. Als hij niet akkoord gaat met de vermelding die de evaluator wil geven, wordt alsnog de vermelding ‘voldoet aan de verwachtingen’ toegekend.

Pagina laatst gewijzigd op 03 november 2015.