Skip to main content

Betrokken personen

De voornaamste actoren van de evaluatiei zijn de evaluator en de geëvalueerde. De evaluatieperiode krijgt namelijk vorm aan de hand van de 4 gesprekken tussen de evaluator en de geëvalueerde.

De geëvalueerde is het personeelslid dat centraal staat in de gesprekken. Hij krijgt een vermelding op het einde van de evaluatieperiode. 

De evaluator is de hiërarchische meerdere van het geëvalueerde personeelslid. Hij kan de evaluatietaak echter delegeren aan een functionele chef.

Als de situatie het vereist kan de hiërarchische meerdere ook een beroep doen op de directeur of de directeur-generaal. Hun rol houdt o.a. in dat ze hun akkoord geven bij de toekenning van een andere vermelding dan de vermelding 'voldoet aan de verwachtingen'.

Ook de P&O-diensten spelen een rol via de P&O-directeur of zijn gemachtigde. Hij zal met name optreden als er onenigheid is tussen de evaluator en de geëvalueerde door een bemiddeling te houden tijdens de functie- en planningsgesprekken.

Tot slot wordt ook de leidend ambtenaar in bepaalde situaties verzocht tussenbeide te komen of wanneer er onenigheid is die tot een beroep leidt.

Naast deze actoren komen er soms nog andere personnen tussen in het evaluatieproces.

Pagina laatst gewijzigd op 22 december 2015.