Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Statutairen - impact verlof op pensioen

Voor de berekening van het pensioen voor de overheidssector worden de perioden van loopbaanonderbreking en een aantal andere perioden van afwezigheid enkel in aanmerking genomen voor een bepaald percentage van de werkelijk gepresteerde diensten.

Het betreft:

 • perioden van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking (hetzij gratis aanneembaar, hetzij aanneembaar na validering - d.w.z. waarvoor je een bijdrage betaald hebt) 
 • niet-bezoldigde perioden van afwezigheid na 31 december 1982 die met dienstactiviteit gelijkgesteld zijn:
  • verlof om redenen van dwingend familiaal belang
  • verlof voor verminderde prestaties wegens sociale of familiale redenen
 • perioden van afwezigheid in het kader van
  • de halftijdse vervroegde uittreding
  • het stelsel van de vrijwillige 4-dagenweek
 • perioden van verlof (of van indisponibiliteitstelling) voorafgaand aan de pensionering.

Dit percentage verschilt volgens de geboortedatum van het personeelslid. De hierboven vermelde perioden van afwezigheid die dit percentage overschrijden, worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van het pensioen, ook al betreft het perioden van aanneembare loopbaanonderbreking (hetzij gratis, hetzij na validering). Dat betekent dus dat het nergens toe dient om perioden van loopbaanonderbreking te valideren zodra je je percentage van toegelaten afwezigheden bereikt hebt.

Pagina laatst gewijzigd op 13 februari 2020.