Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Contractuelen - impact verlof op pensioen

Als contractueel zijn er verschillende soorten inactiviteitsperioden:

  • werkloosheid, ziekte of invaliditeit
  • militaire dienstplicht
  • loopbaanonderbreking.
            

Werkloosheid, ziekte of invaliditeit

Deze perioden meken deel uit van de beroepsloopbaan als je de voorziene uitkeringen ontvangen hebt.
       

Dienstplicht

Als je als werknemer opgeroepen wordt om je dienstplicht te vervullen, dan wordt deze periode in aanmerking genomen voor je pensioen, op voorwaarde dat je voor deze periode geen pensioen ontvangt in een ander stelsel van rust- en overlevingspensioenen (met uitzondering van het zelfstandigenpensioen).
         

Loopbaanonderbreking

Om een pensioen te ontvangen voor perioden van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Deze perioden komen namelijk enkel in aanmerking:

  • als je de uitkering wegens loopbaanonderbreking ontving
  • als op het ogenblik van je loopbaanonderbreking je arbeidscontract volledig of gedeeltelijk opgeschort is
  • als je hiervoor geen rustpensioen kan krijgen in een ander pensioenstelsel
  • voor de eerste 12 maanden loopbaanonderbreking
  • als je vanaf de leeftijd van 55 jaar deeltijdse loopbaanonderbreking neemt

In totaal kan je voor maximaal 60 maanden loopbaanonderbreking pensioen krijgen.
 

Pagina laatst gewijzigd op 31 augustus 2021.