Skip to main content

Evaluatie "onvoldoende" - statutairen

Indien een statutair een eerste vermelding onvoldoende krijgt, houdt dit voor hem een waarschuwing in en een uitnodiging om in de toekomst beter te functioneren.

Indien een statutair na zijn evaluatie de vermelding "onvoldoende" krijgt, kan hij geen bevordering door verhoging in weddeschaal, door verhoging naar de hogere klasse of door overgang naar het hogere niveau krijgen.

Indien hij binnen drie jaar een tweede vermelding "onvoldoende" krijgt, stelt de organisatie het ontslag voor aan de benoemende overheid.

Als hij ontslagen wordt door de overheid die hem benoemd heeft, ontvang hem een beëindigingsvergoeding.

Deze vergoeding is gelijk aan:

Anciënniteit Vergoeding (Maandelijkse verloning X )
 0  -  10 jaar 6
10 -  20 jaar   8
20 jaar en meer        12

De maandelijkse verloning omvat de wedde en/of geïndexeerde vergoeding(en) en de haard- of standplaatstoelage verschuldigd voor volledige prestaties.

Pagina laatst gewijzigd op 28 februari 2013.