Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Statutairen - lichamelijke ongeschiktheid

Als je alle ziektedagen, voorzien in de reglementering uitgeput hebt, word je in disponibiliteit gesteld. Je werkgever kan dan een aanvraag tot medisch onderzoek indienen bij MEDEX.

Aanvraag

Je werkgever moet je verwittigen als hij je dossier voor onderzoek voor vroegtijdige oppensioenstelling wegens gezondheidsredenen doorstuurt naar Medex.

Je werkgever moet je verduidelijking vragen als je dit onderzoek in het kader van vroegtijdige oppensioenstelling wegens gezondheidsredenen weigert of belemmert. Als je weigert te verschijnen of geen geldige reden kan aantonen, word je in non-activiteit geplaatst. De non-activiteit begint op de dag dat je het onderzoek weigert of belemmert en loopt tot de dag van de herneming van de dienst.

Onderzoek

Je wordt onderzocht door de pensioencommissie (een geneesheer van MEDEX en een geneesheer die niet in overheidsverband werkt).

De pensioencommissie kan drie soorten beslissingen nemen:

  • Je wordt niet vroegtijdig op pensioen gesteld.
  • Je wordt toegelaten tot het tijdelijk vroegtijdig pensioen.
  • Je wordt toegelaten tot het definitief vroegtijdig pensioen.

 

Bijkomende activiteit? Geen cumulatie.

 
Heb je een machtiging tot cumulatie voor een bijkomende activiteit? Dan wordt die opgeschort zolang je in ziekteverlof of in disponibiliteit bent, als je werkt volgens het stelsel van de verminderde prestaties wegens medische redenen of bij een arbeidsongeval, beroepsziekte, ongeval op de weg van of naar het werk.

 

Pagina laatst gewijzigd op 13 januari 2015.