Skip to main content

Contractuelen - lichamelijke ongeschiktheid

Je vindt hier de nodige informatie over de beëindiging van je arbeidsovereenkomst bij medische ongeschiktheid.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Wanneer je wegens ziekte (behalve afwezigheden die verband houden met een zwangerschap) of een ongeval onmogelijk je werk kunt uitvoeren, wordt je arbeidsovereenkomst geschorst.

Meer informatie over de wijzigingen ivm het ‘Eenheidsstatuut’ (bv opzegtermijnen) vind je voorlopig op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Merk ook op dat je kunt genieten van verminderde prestaties wegens ziekte door middel van een attest van je behandelende geneesheer en het akkoord van de adviserende geneesheer van je ziekenfonds.

Pagina laatst gewijzigd op 01 april 2014.