Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Contractuelen - lichamelijke ongeschiktheid

Je vindt hier de nodige informatie over de beëindiging van je arbeidsovereenkomst bij medische ongeschiktheid.

Schorsing van de arbeidsovereenkomst

Als je wegens ziekte (behalve afwezigheden die verband houden met een zwangerschap) of een ongeval onmogelijk je werk kan uitvoeren, wordt je arbeidsovereenkomst geschorst.

Meer informatie over het ‘Eenheidsstatuut’ (bv opzegtermijnen) vind je op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Merk ook op dat je verminderde prestaties wegens ziekte kan krijgen via een attest van je behandelende geneesheer en het akkoord van de adviserende geneesheer van je ziekenfonds.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 15 december 2020.