Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Toelagen en vergoedingen

Op deze pagina geven we een overzicht van de FAQ over de invloed van het Coronavirus op de toepassing van het federaal personeelsstatuut over de toelagen en vergoedingen. Onderaan de pagina vind je linken naar de regelgeving en naar de tot nu toe gepubliceerde nieuwsberichten.

1) Forfaitaire verblijfsvergoeding

2) Vergoeding voor telethuiswerk

 

1) Forfaitaire verblijfsvergoeding

Wat is de invloed van de coronamaatregelen op de uitbetaling van een forfaitaire verblijfsvergoeding?

De huidige reglementering blijft van toepassing.

2) Vergoeding voor telethuiswerk

Wat is de invloed van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 op de vergoeding voor telewerk?

De huidige reglementering blijft van toepassing. Elke vorm van Telewerk (buiten satellietwerk) geeft recht op de vergoeding voor Telewerk zoals gedefinieerd in artikel 96 van Koninklijk Besluit van 13 juli 2017.

Pagina laatst gewijzigd op 30 april 2020.