Skip to main content

Open data: nieuw portaal van de FOD Economie

Datum: 

De Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium van de FOD Economie opende haar Open Data-portaal. Je vindt er datasets over allerlei onderwerpen, zoals bevolking, inkomens of bodembezetting in een ‘open’ (een vrij en gemakkelijk herbruikbaar) formaat.

Wat zijn open data?

Open data zijn openbare, niet-persoonsgebonden gegevens die computerleesbaar zijn, voldoen aan ‘open standaarden’ en gratis te hergebruiken zijn. Het gaat vooral over openbare overheidsdata die verzameld zijn in het kader van een publieke taak en met publieke middelen.

Meer info:

Pagina laatst gewijzigd op 23 oktober 2015.