Skip to main content

Hospitalisatieverzekering: iets duurder in 2016

Datum: 

De premies voor de collectieve hospitalisatieverzekering van de federale personeelsleden stijgen in 2016 met 0,4431 % ten opzichte van 2015.
 

Bedragen van de premie voor 2016 (bedragen zonder tussenkomst van de werkgever)

Categorie

Basisformule
(2 bedden)

Uitgebreide formule
(1 bed)
Actieve hoofdverzekerden zonder onderscheid in leeftijd 80,33 € 183,50 €
Kinderen met of zonder kinderbijslag (tot 24 jaar) 28,12 € 64,22 €
Niet-actieve hoofdverzekerden en nevenverzekerden tot en met 64 jaar 80,33 € 183,50 €
Niet-actieve hoofdverzekerden en nevenverzekerden van 65 tot en met 69 jaar 261,10 € 596,36 €
Niet-actieve hoofdverzekerden en nevenverzekerden vanaf 70 jaar 361,53 € 825,73 €


De tegemoetkoming van de overheidsdiensten in de premie voor 2016 verschilt onderling tussen de organisaties. Ze bedraagt minimum 75% van de premie voor de basisformule voor de hoofdverzekerde (= personeelslid in actieve dienst), ongeacht de gekozen formule.

Meer info

Pagina laatst gewijzigd op 13 oktober 2015.