Skip to main content

 

Opgelet: Fedweb wordt gearchiveerd op 25 juni 2024

Deze website gaat binnenkort offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be. Heb je vragen over de inhoud van de website, aarzel dan niet om het volgende contactformulier te gebruiken: https://bosa.belgium.be/nl/form/contact-us.

Federaal ziekteverzuim: verslag 2014

Datum: 

Het verzuim bij de federale overheid steeg in 2014 met 2,5% in vergelijking met 2013.

De voorbije 5 jaar kende het verzuim bij de federale overheid een eerder grillig verloop. Globaal is er een lichte toename (2%), maar die toename was niet constant. Het verzuim is dus niet explosief gestegen in tegenstelling tot eerdere mediaberichten. Deze stijgende tendens is ook te vinden in andere sectoren.

Enkele tendensen die de trend van de laatste jaren bevestigen:

  • ambtenaren zijn minder lang afwezig
  • vrouwelijke ambtenaren verzuimen meer dan hun mannelijke collega’s
  • het verzuim stijgt naarmate het administratief niveau daalt
  • de gemiddelde duur van een afwezigheid neemt af naarmate men vaker afwezig is
  • het verzuim neemt toe met de leeftijd

Is dit vergelijkbaar met de privésector?

In de privésector verzuimen personeelsleden minder vaak, maar is de gemiddelde duur langer dan bij de federale overheid.

Stijging van de afwezigheden wegens stress

De stressgerelateerde ziektes zijn met 28,4% van de verzuimde werkdagen de belangrijkste verzuimoorzaak bij de federale overheid (26,65% in 2013). De tweede plaats wordt opnieuw bezet door locomotorische problemen (23,8%). Sinds 2010 zijn die twee medische verzuimoorzaken samen verantwoordelijk voor de helft van het ziekteverzuim.

Meer info en volledig verslag

Pagina laatst gewijzigd op 07 september 2015.