Skip to main content

 

Deze website wordt binnenkort gearchiveerd

Fedweb wordt sinds 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Binnenkort halen we de site definitief offline. Alle info en updates vind je voortaan op www.bosa.belgium.be.

BEPAN: ontmoeting over de bestuursovereenkomsten

Datum: 

Op 8 september 2015, heeft de FOD Personeel en Organisatie (FOD P&O) een ontmoeting georganiseerd tussen federale entiteiten en deelstaten om goede praktijken uit te wisselen over de bestuursovereenkomsten (problemen en oplossingen, …).

De ontmoeting vond plaats in het kader van het netwerk BEPAN (Belgian Public Administration Network) dat de vertegenwoordigers van de verschillende gewesten en de federale overheid bijeenbrengt om de reflectie en de uitwisseling van goede praktijken te stimuleren met als doel de kwaliteit in alle Belgische overheidsdiensten te verbeteren.

Hieronder vind je de verschillende presentaties en de sprekers:

 De bestuursovereenkomsten: een hefboom voor de support processen (PDF, 860.08 KB) (NL/FR)

Alfons Boon, Voorzitter van het directiecomité van de FOD Begroting en Beheerscontrole en Voorzitter a.i. van het directiecomité van de FOD P&O

 Stand van zaken bestuursovereenkomsten binnen de federale entiteiten en de deelstaten (PDF, 314.1 KB) (FR/NL) en  Ervaring van de FOD Economie (PDF, 603.11 KB) (FR)

Jean-Marc Delporte, Voorzitter van het College van de voorzitters van de FOD's en Voorzitter van het directiecomité van de FOD Economie

 Key performance: evaluatie van de mandaathouder en het personeel (PDF, 594.51 KB) (NL)

Hans D’Hondt, Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën

 Personeel: engagement en responsabilisering? (PDF, 1.27 MB) (FR)

Frédéric Delcor, Secretaris-generaal van de Federatie Wallonië- Brussel

 De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid (PDF, 590.28 KB) (NL)

Martin Ruebens, Voorzitter van het Voorzitterscollege en Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

 De eerste stappen van de bestuursovereenkomst in Wallonïe (PDF, 461.97 KB) (FR)

Sylvie Marique, Secretaris-generaal van het Waals Gewest

 De bestuursovereenkomst van de SPRB: stand van zaken (PDF, 622.94 KB) (FR)

Christian Lamouline, Secretaris-generaal van het Brussels Gewest

 Het concept 'Regionale ontwikkeling' van de Duitstalige Gemeenschap: 'Leven in Oost-Belgïe in 2025' (PDF, 362.71 KB) (FR)

Norbert Heukemes, Secretaris-generaal van de Duitstalige Gemeenschap

 Klant en maatschappij: engagement en erkentelijkheid? (PDF, 1.34 MB) (FR)

Anne Kirch, Adjunct-Administrateur-generaal RSZ

 Feedback: plaats van de bestuursovereenkomst in het moderniseringsproces (PDF, 538.37 KB) (NL)

Frédéric Fontaine, Algemeen Directeur BIM

 Reflecties en ervaring van het Business Plan van het FAVV (PDF, 1008.53 KB) (NL)

Herman Diricks, Gedelegeerd bestuurder van het FAVV

 Conclusies Koen Verhoest (PDF, 471.16 KB) (NL) en  Conclusies Marie Goransson (PDF, 370.76 KB) (FR)  Koen Verhoest (Universiteit Antwerpen) en Marie Goransson  (Université Libre de Bruxelles)


Contact

Isabelle Verschueren en Ben Smeets (DG DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling - FOD P&O)

Pagina laatst gewijzigd op 21 september 2015.