Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

FOD Beleid en Ondersteuning

Federaal coördinator Klantgerichtheid

  • Peter De Roeck
Adres: 
FOD Beleid en Ondersteuning
WTC III
Simon Bolivarlaan 30, bus 1
1000 Brussel
Telefoonnummer:

Pagina laatst gewijzigd op 15 februari 2021.