Skip to main content

Bureau voor ambtelijke ethiek en deontologie (BAED)

FOD Beleid en Ondersteuning

Adres: 
Bureau voor ambtelijke ethiek en deontologie (BAED)
FOD Beleid en Ondersteuning
WTC III
Simon Bolivarlaan 30, bus 1
1000 Brussel
Telefoonnummer:
02/740 75 65

Pagina laatst gewijzigd op 07 januari 2020.