Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Beroep Evaluatie

Alle beroepen of verwijzingen (stage) voor de evaluatiecommissie rond een evaluatiecyclus 2022 en volgende cycli (Koninklijk Besluit van 14 januari 2022 betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt) worden (voor Nederlandstaligen) ingediend via evaluatie.beroep@bosa.fgov.be 

Dit e-mailadres is ook het contactpunt voor de evaluatiedossiers die worden ingediend bij de interdepartementale commissie van beroep voor de evaluatie (evaluaties en stages die uiterlijk op 31/12/2013 van start gingen).

Naar het adres voor Franstaligen

 

Het mailadres van de Interparastatale beroepscommissie rond evaluatie (OISZ) is: beroepscommissie.evaluatie@sfpd.fgov.be

Adres: 
DG Rekrutering en Ontwikkeling
FOD Beleid en Ondersteuning
WTC III
Simon Bolivarlaan 30, bus 1
1000 Brussel

Pagina laatst gewijzigd op 13 mei 2022.