Skip to main content

De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Dienst Administratieve Vereenvoudiging

Adres: 
Dienst Administratieve Vereenvoudiging
FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Hertogsstraat 4
1000 Brussel
Telefoonnummer:
+32 (0)2 289 00 61

Pagina laatst gewijzigd op 29 oktober 2018.