Skip to main content

Belgian Federal Diversity Award: procedure

De Belgian Federal Diversity Award beloont elk jaar het beste diversiteitsproject van de federale overheidsdiensten.

Met die award wordt er gesensibiliseerd voor diversiteit, worden projecten gestimuleerd en wordt het diversiteitsbeleid van de organisaties bevorderd.

Elke federale administratie mag een of meerdere projecten indienen. Om mee te dingen naar de prijs hoeft het project niet per se gerealiseerd te zijn op het moment dat de kandidatuur wordt ingediend.

Het project (*) moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • voldoen aan een ontwikkelingsdoelstelling rond diversiteit of van het federaal diversiteitsbeleid
 • concreet zijn (zichtbaar, haalbaar, meetbaar ...)
 • een (of meerdere) doelen hebben zoals bepaald door de reglementering:
 • gender
 • leeftijd
 • seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie
 • handicap
 • afkomst
 • armoede

(*) voorbeelden van projecten:

 • maatregelen om pesten, intimidatie en discriminatie te voorkomen
 • maatregelen ter bevordering van wederzijds respect
 • processen/projecten die het diversiteitsbeleid uitvoeren
 • uitvoeren van processen/projecten rond specifieke thema's
 • diversiteit in het imago (bedrijfsmagazine, intranet enz.)
 • culturele activiteiten met diversiteit als thema
 • een ondersteuningsstructuur opzetten voor slachtoffers van discriminatie.

Procedure

De federale diversiteitsverantwoordelijken of een van de vertegenwoordigers van de federale overheidsdiensten moeten de kandidaturen via dit formulier indienen.

De uiterste datum om de aanvragen in te dienen, wordt jaarlijks bepaald en meegedeeld aan de organisaties.

Onvolledige projecten of projecten die niet tijdig of in de gewenste vorm worden ingediend, komen niet in aanmerking.

Er mag wel documentatie bij om het project zo volledig mogelijk te maken.

Organisatie van de stemming

Beoordelingscriteria:

Elk project wordt beoordeeld volgens vijf criteria:

 • 1) De impact van het project: het project voldoet concreet aan een diversiteitsdoelstelling en de impact ervan op de doelgroep, maar ook op de goede werking van de organisatie is meetbaar
 • 2) Het innovatieve, creatieve aspect van het project en de originaliteit
 • 3) De graad van uitvoering van het project: het project kan mits aanpassingen transversaal worden toegepast op de andere organisaties
 • 4) De voorbeeldfunctie: het project is een bron van inspiratie voor de andere organisaties
 • 5) Het engagement voor de lange termijn: het project kadert in een continu verbeteringsproces en is niet eenmalig of louter anekdotisch. Het wordt verankerd in de strategie van de organisatie.

Er zijn drie verschillende prijzen (+ een speciale publieksprijs - zie hieronder):

 • de prijs voor de originaliteit voor het project dat de meeste punten behaalde voor dit criterium (2)
 • de prijs voor de 'best practice' voor het project met de meeste punten voor criteria 3 en 4
 • de Diversity Award (1ste prijs) voor het project met de meeste punten over alle criteria heen.

De andere projecten ontvangen een certificaat van deelname.

Bij een ex aequo in de categorieën 'originaliteit' of 'best practices' geeft het aantal punten voor de andere criteria de doorslag.

Als er een ex aequo is voor de eerste prijs is de stem van de Steering Committee beslissend.

Jury

Beoordeling projecten en stemming:

1) Door de organisaties

In de loop van oktober worden de organisaties verzocht om punten te geven aan elk project. Ze krijgen een korte voorstelling van de verschillende projecten en zullen de projecten evalueren op basis van de vijf criteria op het stembiljet.
De vertegenwoordigers van elke organisatie (voorzitters, HR-directeurs) zullen stemmen in overleg met hun diversiteitsverantwoordelijke. Elke organisatie mag maar één stembiljet invullen.

Die stemming telt voor de helft van de punten. Het biljet wordt teruggestuurd naar diversitynetwork@bosa.fgov.be

2) Door de Steering Committee (coördinatiegroep)


Ook de leden van de Steering Committee bekijken de projecten. Ze evalueren de projecten volgens de vijf criteria.

Die stemming telt mee voor de helft van de punten.

Prijsuitreiking

De projecten worden kort voorgesteld op de  Federale Dag van de Diversiteit. De winnaars worden dan bekendgemaakt.

Het publiek kan ook stemmen voor zijn favoriete project. De publiekslieveling ontvangt de speciale publieksprijs.

Communicatie

De Stuurgroep Diversiteit, de Steering Committee en het Netwerk Federale Diversiteit communiceren over de Diversity Award via de gebruikelijke kanalen.

Pagina laatst gewijzigd op 29 september 2020.