Skip to main content

 

Attention : Fedweb sera archivé le 25 juin 2024

Ce site sera bientôt mis hors ligne. Vous trouverez toutes les informations complètes et à jour sur le site www.bosa.belgium.be. Si vous avez des questions sur le contenu du site, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact suivant : https://bosa.belgium.be/fr/form/contact-us.

 

Covid-19: Aanpak voor een geleidelijke terugkeer naar de werkplek: aanpassing september 2021

Date: 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu publiceert in samenwerking met de FOD Beleid en Ondersteuning, een bijwerking van de gids met aanbevelingen voor federale organisaties voor een geleidelijke terugkeer naar de werkplek, in het kader van Covid-19.

Belangrijkste aanbevelingen

 • Telewerk wordt nog steeds sterk aanbevolen in Brussel voor de functies die het toelaten. Het wordt niet langer specifiek aanbevolen voor provinciale centra.
 • 'Social distancing': als het onmogelijk is om de sociale afstandsmaatregelen (1,5 m) te handhaven, is het dragen van mondmaskers verplicht.
 • Toepassen van de hygiënemaatregelen en de barrièremaatregelen
 • Blijf zoveel mogelijk digitaal en op afstand vergaderen en samenwerken.
 • Dienstreizen
  • naar het buitenland buiten Europa blijven tot nader order niet mogelijk
  • in het binnenland zijn toegelaten
  • in de Europese Unie zijn opnieuw mogelijk, als ze expliciet noodzakelijk zijn voor het werk en met de toestemming van het management.
 • Evenementen/conferenties/seminaries
  • Voor Brussel: bij de organisatie van grootschalige fysieke evenementen, zoals conferenties of seminaries maximaal gebruik maken van het Covid Safe Ticket (CST) voor evenementen binnen met 200 of meer toeschouwers en evenementen buiten met 400 of meer toeschouwers. Recepties worden afgeraden.
  • Voor provinciale centra: conferenties, seminaries en recepties moeten worden georganiseerd volgens de geldende gezondheidsmaatregelen. Het dragen van een mondmasker is niet langer verplicht voor evenementen binnen met <200 toeschouwers en evenementen buiten met <400 toeschouwers, tenzij de bevoegde lokale overheid daar anders over beslist.
   Voor evenementen binnen met ≥200 toeschouwers en buiten met ≥400, kunnen organisatoren gebruik maken van het Covid Safe Ticket (CST). In dat geval vallen de verplichtingen rond het mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM weg. Als het publiek hier niet beperkt wordt tot personen die over het CST beschikken, blijven de huidige modaliteiten rond maximum aantal toeschouwers, CIRM/CERM, mondmaskers en sociale afstand gelden. Recepties volgen de regels die aan de horecasector zijn opgelegd.
 • Teambuildingactiviteiten zijn toegelaten, met inachtneming van de afstands- en hygiënemaatregelen.

Inwerkingtreding

De aanbevelingen in deze gids gelden vanaf 1 september 2021 en gelden tot de mededeling van nieuwe aanbevelingen.

Meer info

Lees alle aanbevelingen in de gids ‘Covid-19: Aanpak voor een geleidelijke terugkeer naar de werkplek - versie september 2021’

Dernière mise à jour le 09 septembre 2021.