Skip to main content

 

Attention : Fedweb sera archivé le 25 juin 2024

Ce site sera bientôt mis hors ligne. Vous trouverez toutes les informations complètes et à jour sur le site www.bosa.belgium.be. Si vous avez des questions sur le contenu du site, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact suivant : https://bosa.belgium.be/fr/form/contact-us.

 

Voltijds

Voltijdse onderbreking

Algemeen

Dit verlof is van toepassing op

  • contractuelen
  • statutairen

Dit verlof is niet van toepassing op

  • stagiairs
  • leidinggevenden A4 en A5 (wel met toestemming van de leidinggevende en op voorwaarde dat de goede werking van de dienst niet verstoord wordt)
  • mandaathouders
  • binnen elke organisatie kunnen bijkomende functies uitgesloten worden.

Duur

Je kan tijdens je loopbaan 60 maanden voltijdse loopbaanonderbreking nemen. Je hebt daarnaast ook nog recht op 60 maanden deeltijdse loopbaanonderbreking en op de 3 specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Een volledige loopbaanonderbreking duurt minimum drie en maximum twaalf maanden.

Na overgang van een contractuele naar een statutaire functie, ontvang je geen nieuw kapitaal voor je loopbaanonderbreking(en).

Tijdens een periode van voltijdse loopbaanonderbreking mag je werken als zelfstandige op voorwaarde dat er geen belangenconflict is tussen je zelfstandige functie en je functie bij de federale overheid.

Aanvraag

Je vraagt de loopbaanonderbreking minstens drie maanden vooraf schriftelijk aan via je personeelsdienst, de premie vraag je aan bij de RVA. Een verlenging kan je drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode aanvragen. Je kan het verlof voortijdig stopzetten met een opzegperiode van twee maanden. Soms aanvaardt je organisatie andere termijnen.

Bijzonderheden en gevolgen

voor

Contractuelen

Contractuelen

Statutairen

Statutairen

Meer info

Je vindt alle info op de site van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).  

Dernière mise à jour le 26 février 2015.