Voor ouderschapsverlof

Algemeen

Duur

Aanvraag

Bijzonderheden en gevolgen

Er zijn 2 vormen van verlof waarnaar verwezen wordt met de term “ouderschapsverlof”:

 • De loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof waarover je meer info vindt op deze pagina, met een premie van de RVA en vermindering van het jaarlijks vakantieverlof
 • Een onbezoldigd ouderschapsverlof zonder invloed op het jaarlijks vakantieverlof.

Je hebt recht op alle twee de vormen van ouderschapsverlof.

Algemeen

Dit verlof is van toepassing op

 • contractuelen
 • mandaathouders
 • stagiairs
 • statutairen

De  loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof is een thematische loopbaanonderbreking, d.w.z een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die je de mogelijkheid biedt je arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen voor de opvoeding van je jong(e) kind(eren). Je hebt recht op een verlof per kind en zowel vaders als moeders hebben er recht op.

Je kan dit verlof opnemen naar aanleiding van

 • de geboorte van een kind: je moet het verlof opnemen voor het kind de leeftijd van twaalf jaar bereikt heeft
 • de adoptie van een kind: je moet het verlof opnemen voor de twaalfde verjaardag van het kind

Voor een kind met een handicap kan je ouderschapsverlof krijgen tot dit kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, en dit in 2 gevallen: 

 • wanneer het kind voor ten minste 66% getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid
 • wanneer het kind een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag.

Duur

Je hebt recht op 4 maanden loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof. Je kan het verlof opnemen in de vorm van:

 • een voltijdse loopbaanonderbreking van 4 maanden die je kunt opsplitsen in periodes van één maand
 • een halftijdse loopbaanonderbreking van 8 aaneengesloten maanden die je kunt opsplitsen in periodes van twee maanden
 • een deeltijdse loopbaanonderbreking waarbij je je prestaties vermindert met een vijfde (80 %) van 20 maanden die je kunt opsplitsen in periodes van vijf maanden
 • een combinatie van de verschillende types. Voorbeeld: een personeelslid kan één maand voltijdse loopbaanonderbreking opnemen en daarna nog 15 maanden zijn prestaties met 1/5 verminderen.

Aanvraag

Je vraagt de loopbaanonderbreking minstens drie maanden vooraf  schriftelijk aan, tenzij je dienst een kortere termijn aanvaardt. De premie vraag je aan bij de RVA.

Bijzonderheden en gevolgen

voor

Contractuelen

Contractuelen die volgens een deeltijds uurrooster werken hebben enkel recht op een voltijdse loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof.

Gevolgen

 • Recht op wedde: nee, je ontvangt een uitkering van de RVA of bij een deeltijdse loopbaanonderbreking een deeltijdse wedde en uitkering. Sinds 1 augustus heb je recht op 4 maanden loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof in plaats van 3. Is je kind geboren of geadopteerd vanaf 8 maart 2012, dan heb je ook recht op de premie voor de 4e maand.
 • Recht op weddeverhoging: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja
Statutairen, stagiairs en mandaathouders

Gevolgen

 • Administratieve stand: dienstactiviteit
 • Recht op wedde: nee, je ontvangt een uitkering van de RVA of bij een deeltijdse loopbaanonderbreking een deeltijdse wedde en een uitkering van de RVA.  Sinds 1 augustus heb je recht op 4 maanden loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof in plaats van 3. Is je kind geboren of geadopteerd vanaf 8 maart 2012, dan heb je ook recht op de premie voor de 4e maand.
 • Vermindering ziektekrediet: ja
 • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

Meer info

Je vindt op de site van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) een handig infoblad met reglementering, voorwaarden, geïndexeerde bedragen en de nodige formulieren.

Pagina laatst gewijzigd op 16 februari 2015.