KM - Kennismanagement

Je kennis is kostbaar. Voor jezelf, want ze zorgt ervoor dat je competent bent in je werk en dat je loopbaan kan evolueren, maar ook voor het federaal openbaar ambt in zijn geheel. Dankzij jouw kennis kan de federale overheid immers haar opdracht uitvoeren ten dienste van de bedrijven en de burgers.

Een deel van je kennis wordt geformaliseerd in documenten of handleidingen, maar de meeste kennis zit uitsluitend in je hoofd.

Het doel van kennismanagement (Knowledge Management, KM) is ervoor zorgen dat dit onmisbare kapitaal gemakkelijk toegankelijk is en dat het bewaard, gedeeld en ontwikkeld wordt.

De DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling - Kennismanagement van de FOD Personeel en Organisatie ondersteunt de federale organisaties bij de ontwikkeling van een strategie en de uitvoering van hun KM-projecten.

Hiervoor ontwikkelt de DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling - Kennismanagement methodologische instrumenten en stelt ze informatica-applicaties ter beschikking aan de hele federale overheid. Ze coördineert ook KMnet, het netwerk voor alle federale personeelsleden die actief bezig zijn met kennismanagement, en begeleidt KM-projecten op het terrein.

Er zijn de dag van vandaag al heel wat federale organisaties die een KM-dienst opgestart hebben en het terrein van Kennismanagement volop verkennen.

Als jouw organisatie begeleiding wil bij KM-projecten, neem dan contact op met de DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling - Kennismanagement.

Pagina laatst gewijzigd op 06 februari 2017.