Lean academy

Lean Academy

Lean Academy startte in 2013 vanuit een projectvoorstel (zie rubriek Optifed) van de FOD Mobiliteit om federale ambtenaren uit verschillende overheidsdiensten tot interne adviseurs Lean op te leiden.

De managementfilosofie Lean wil dankzij effectief procesmanagement de dienstverlening op een hoger peil brengen en de kosten drukken.

Om zijn projectvoorstel te realiseren heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer de samenwerking en de ondersteuning van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) en het DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling (DG OPO) van de FOD P&O gekregen. Het OFO coördineert de praktische organisatie van Lean Academy en het DG OPO adviseert federale overheidsdiensten in Lean Management..

Het opleidingsproject 'Lean Management' wil:

  • een groep ambtenaren de nodige kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen zodat ze de Lean-aanpak kunnen toepassen binnen hun organisatie.
  • de deelnemers het geleerde onmiddellijk laten toepassen op een concreet verbeterproject binnen hun eigen organisatie. De opleiding is dus niet enkel gericht op competentieontwikkeling van federale ambtenaren, maar ook op organisatieontwikkeling en het concreet realiseren van een efficiëntiewinst.
  • kennis en ervaring delen tussen de deelnemers en een netwerk van Lean-adviseurs binnen de federale overheid creëren.

Lean Academy 1

Een eerste oproep tot kandidaten en projectvoorstellen werd gelanceerd in april 2013. 40 projecten werden gekozen, waarna een honderdtal personeelsleden in september 2014 deelnamen aan een 6-daagse interactieve opleiding.

Lean Academy 2

Tot 15 september 2014 konden de kandidaten hun projectvoorstellen indienen. Het OFO ontving 41 kandidaturen uit 20 federale organisaties. De volgende stap in Lean Academy wordt begin 2015 gelanceerd en zal zich richten op de intakegesprekken.

Lean Academy 3

In april 2016 start de derde editie van de Lean Academy! Wil je deelnemen aan deze editie? Dien dan voor 10 maart 2016 je kandidatuur in!

Schrijf je ten laatste op 16 februari 2016 in voor de infosessie van 18 februari over Lean Academy 2016.

Meer info en inschrijvingen

 

Pagina laatst gewijzigd op 04 februari 2016.