De FOD Personeel en Organisatie

De FOD Personeel en Organisatie (P&O) ondersteunt en begeleidt de andere federale diensten (FOD's, POD's, instellingen van openbaar nut, wetenschappelijke instellingen en openbare instellingen van sociale zekerheid), zodat ze doeltreffend en efficiƫnt kunnen bijdragen tot de welvaart en het welzijn van de burger.

Deze begeleidende rol komt duidelijk tot uiting in zijn missie, visie en waarden, strategische doelstellingen en kernactiviteiten.

De opdrachtgevers van de FOD Personeel en Organisatie zijn in hoofdzaak:

Beleidsnota van de minister Steven Vandeput.

Pagina laatst gewijzigd op 29 januari 2016.