Contact

Fedwebteam heeft oren naar al je suggesties voor het portaal van het federale personeel via fedwebteam@p-o.belgium.be.

Je kan ook vragen over de inhoud van de site doorgeven aan het team.

Je vragen worden behandeld naargelang hun aard:

  • Ben je een federaal personeelslid en gaat je vraag over je persoonlijk dossier (loopbaan, wedde, evaluatie, berekening, verloven, opleiding, …)? Richt je dan tot je eigen stafdienst P&O of personeelsdienst. Als je stafdienst P&O/personeelsdienst niet voldoende informatie heeft om j te antwoorden, kunnen zij zelf de experten in regelgeving van de FOD P&O raadplegen. Het zijn ook deze experten die antwoorden op de vragen verstuurd naar de bevoegde minister of staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en via de mailbox info@p-o.belgium.be. Het heeft dus geen zin dezelfde vraag via deze 3 kanalen in te dienen.

  • Stel je een vraag vanuit een stafdienst P&O/personeelsdienst? Dan wordt je vraag voorgelegd aan de experten in regelgeving van de FOD P&O. De antwoordtermijn is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van je vraag.

  • Als het antwoord te vinden is op Fedweb of op een andere federale site, verwijzen we je naar de juiste rubriek.

Pagina laatst gewijzigd op 05 januari 2016.